Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zakład puszkowania warzyw obniża koszty eksploatacyjne dzięki systemowi wtryskiwania smaru SKF

Wyzwanie

System wtryskiwania smaru SKF
Operator procesu puszkowania warzyw uskarżał się na nieplanowane przestoje sterylizatorów poziomych i sterylizatorów o działaniu ciągłym. Operator wiedział, że problemy mechaniczne są powodowane przez brak smarowania
ogniw łańcucha. W szczycie sezonu przerwy w produkcji były jednak nie do przyjęcia. Gdy problemy związane ze smarowaniem prowadziły do przestojów, występowały straty produkcji, ponadto operator ponosił wysokie koszty prac związanych z utrzymaniem ruchu i wymianą łańcucha.

Rozwiązanie stworzone przez SKF

SKF zalecił instalacje systemu smarowania z wtryskiwaniem smaru dostosowanego do poszczególnych typów łańcuchów pracujących na liniach sterylizacji. Opracowano również umowę dotyczącą utrzymania ruchu układu i monitorowania stanu łańcuchów, która miała zapewnić na przyszłość monitorowanie stanu i zapobiegawcze utrzymanie ruchu

Wynik

Operator uzyskał oszczędności dzięki eliminacji nakładów pracy wymaganych poprzednio przy smarowaniu ręcznym, redukcji nieplanowanych przestojów, zmniejszenia zużycia łańcucha oraz oszczędności kosztów wymiany i instalacji nowego łańcucha. Po zastosowaniu systemu smarowania SKF z wtryskiwaniem smaru okres eksploatacji łańcuchów wydłużył się do 12-15 lat w porównaniu do 6-7 lat przy korzystaniu z systemów konwencjonalnych.

Podsumowanie:
  • Oszczędności w wyniku zmniejszenia częstotliwości wymiany łańcuchów / rok (wydłużenie okresu eksploatacji z 7 do 14 lat): 9 700 €
  • Oszczędności z tytułu eliminacji kosztów części i kosztów pracy / rok: 7 200 €
  • Oszczędności łącznie (bez uwzględniania oszczędności z tytułu eliminacji nieplanowanych przestojów): 16 900 €
Uwaga: Wszystkie wartości liczbowe podawane są w zaokrągleniu, na podstawie oszacowań klienta. Rzeczywiste oszczędności w konkretnym przypadku mogą różnić się od podanych.
SKF logo