Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zakład przetwórstwa zboża zmniejsza liczbę nieplanowanych przestojów i obniża koszty utrzymania ruchu dzięki systemowi smarowania SKF ProFlex

Wyzwanie

SKF ProFlex
W zakładzie przetwórstwa zboża występowały nieplanowane przestoje powodowane niedostatecznym smarowaniem bębnowej suszarki zboża. Działający w środowisku o bardzo dużej wilgotności istniejący układ smarowania stanowił kompromisowe rozwiązanie unikające zarówno przerwania przewodów, jak i ich zapychania, co ograniczało przepływ środka smarnego. Ponadto układ nie był wyposażony w system ostrzegający o usterkach smarowania.

Rozwiązanie stworzone przez SKF

W suszarce bębnowej zainstalowano układ smarowania progresywnego SKF ProFlex. Układ został wyposażony w cyfrowy układ sterowania umożliwiający wstępne nastawianie ilości stosowanego środka smarnego i częstotliwości smarowania. Wszystkie podzespoły układu zostały umieszczone w obudowie ze stali nierdzewnej w celu spełnienia wymagań obowiązujących w zakresie przetwórstwa żywności. Układ zawierał również wyłącznik zbliżeniowy sygnalizujący operatorowi występowanie problemów w układzie smarowania.

Wyniki

W wyniku instalacji układu SKF operator uzyskał oszczędności dzięki eliminacji nakładów pracy wymaganych poprzednio przy smarowaniu ręcznym, redukcji nieplanowanych przestojów, zmniejszenia zużycia łańcucha oraz oszczędności kosztów wymiany i instalacji nowego łańcucha. Z nowym układem smarowania okres eksploatacji łańcuchów
wydłużył się do 12-15 lat, w porównaniu z okresem 6-7 lat z konwencjonalnymi układami smarowania.

Podsumowanie za okres 8 miesięcy:
  • Zmniejszenie nakładów pracy w porównaniu do systemu smarowania ręcznego: 2 470 €
  • Eliminacja nieplanowanych okresów przestoju: 13 900 €
  • Eliminacja planowanych okresów przestoju (w celu przeprowadzenia smarowania): 27 800 €
  • Zmniejszone zużycie środka smarnego: 2 370 €
  • Oszczędność kosztów wynikająca z eliminacji incydentów z zakresu BHP: 19 300 €
  • Całkowite oszczędności: 65 840 €
Uwaga: Wszystkie wartości liczbowe podawane są w zaokrągleniu, na podstawie oszacowań klienta. Rzeczywiste oszczędności w konkretnym przypadku mogą różnić się od podanych.
SKF logo