Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System łożysk wahliwych SKF

Wyzwanie stawiane przez wały wentylatorów przemysłowych

Wahliwe łożyskowanie wału wentylatora
Wały wentylatorów przemysłowych zazwyczaj mają dwa odrębne węzły łożyskowe, przy czym w jednym węźle znajduje się łożysko ustalające, a w drugim łożysko swobodne. Kiedy stosuje się łożyska baryłkowe po obu stronach wału, wydłużenie wału jest często kompensowane przez łożysko swobodne, mające luźne pasowanie pierścienia zewnętrznego.

Rozwiązanie SKF

Zaprojektowany dla obejścia tego problemu system łożysk wahliwych SKF wykorzystuje łożysko baryłkowe SKF Explorer w węźle ustalającym i łożysko toroidalne CARB® w węźle swobodnym. System ten kompensuje niewspółosiowość i wydłużenie wału praktycznie bez tarcia. Zalety:
  • możliwość uzyskiwania wyższych prędkości dzięki zmniejszeniu ilości wytwarzanego ciepła
  • ograniczenie zużycia energii poprzez zmniejszenie tarcia
  • brak indukowanych wewnętrznych sił osiowych – w efekcie obniżenie temperatury pracy
  • smarowanie usprawnione, dzięki obniżonej temperaturze pracy łożysk
  • ryzyko utraty wyważenia zmniejszone, dzięki obniżonym poziomom drgań
  • koszty utrzymania ruchu obniżone, dzięki wydłużeniu okresów pracy środka smarnego
  • zwiększona trwałość eksploatacyjna łożysk
  • obniżone poziomy drgań i hałasu
  • poprawa niezawodności

SKF logo