Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązanie SKF dla pompy szlamowej

Systemowe podejście do niezawodności

Zastosowanie pompy szlamowej
W przypadku pomp szlamowych efekty kawitacyjne i ścierne zużycie wirnika stanowią główne zagrożenia dla czasu sprawności i niezawodności. By sprostać tym wyzwaniom, rozwiązanie SKF dla pompy szlamowej oferuje podejście systemowe, które łączy rozwiązania z zakresu smarowania, monitorowania stanu i układów wału.

To podejście systemowe obejmuje wsparcie Działu Usług Konsultacji Technicznych SKF w celu optymalizacji smarowania. Podzespoły mogą być również wyposażone w układy monitorowania drgań i temperatury oraz odpowiednie alarmy. Dopełnienie oferty stanowią wysoko wydajne konfiguracje wału, które pozwolą zredukować niewyważenie i uodpornić układ na udary kawitacyjne. Wynik?

Końcowi użytkownicy pompy uzyskują większą niezawodność, lepsze możliwości planowania utrzymania ruchu i przedłużony okres eksploatacji pompy. Producenci pomp odnoszą korzyści z tytułu obniżenia kosztów technicznych, krótszego okresu wprowadzania urządzeń na rynek, skrócenia montażu, zmniejszenia stanu zapasów i niższych kosztów gwarancyjnych.

SKF logo