Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rafineria osiąga znaczne oszczędności w zakresie kosztów utrzymania ruchu dzięki rozwiązaniom SKF dla pomp

Wyzwanie

Pompy w instalacji przeróbki węglowodorów pracują w gorącym, korozyjnym środowisku, co powoduje uszkodzenia łożysk i w rezultacie ich przedwczesne awarie. Wynikające stąd przestoje pociągają za sobą koszty wynoszące dla całej branży setki milionów euro rocznie, na co składają się koszty utrzymania ruchu i koszty utraconej zdolności produkcyjnej. Duża rafineria poszukiwała sposobu przezwyciężenia wpływu tych trudnych warunków pracy i wydłużenia średniego czasu międzyawaryjnego (MTBF) swoich pomp.

Rozwiązanie stworzone przez SKF

Wykorzystując podejście systemowe, SKF zaproponowała łączne wykorzystanie łożysk SKF Explorer, laserowego osiowania wału oraz ulepszonych metod montażu i smarowania. To rozwiązanie systemowe miało na celu przezwyciężenie wpływu gorąca, zanieczyszczeń, nieodpowiedniego smarowania i niewyosiowania wału, łącznie powodujących uszkodzenia łożysk i przestoje pomp.

Wynik

Współpracując z SKF rafineria była w stanie wydłużyć średni czas międzyawaryjny (MTBF) znacznej części swoich pomp z 18 miesięcy do 54 miesięcy w okresie 10 lat. Znaczny był również finansowy efekt tych działań, przynosząc rafinerii zwrot z inwestycji równy 497% w okresie 54 miesięcy.
SKF logo