Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Analiza potrzeb klienta (CNA) SKF w zakresie energetyki i zrównoważonego rozwoju

Przekonaj się, gdzie – i jak – możesz zmniejszyć zużycie energii

Analiza potrzeb klienta (CNA) SKF w zakresie energetyki i zrównoważonego rozwoju (CNA-ES) to kompleksowe, sieciowe, ogólnozakładowe narzędzie wykorzystywane do badania obszarów działalności, w których istnieć może potencjał poprawy sprawności energetycznej.

Przedmiotem oceny są procesy obróbki chemicznej, wykorzystanie środków smarnych oraz inne kwestie technologiczne, których polepszenie mogłoby ograniczyć wpływ zakładu na środowisko naturalne. Ocena, przeprowadzana wspólnie przez SKF i najważniejszych członków zakładowego personelu, koncentruje się zwykle na następujących czterech obszarach:
  • zarządzanie zużyciem energii i wpływem na środowisko naturalne,
  • energooszczędne narzędzia,
  • energooszczędne operacje,
  • środki kontroli wpływu na środowisko naturalne.

Rezultatem jest szczegółowy raport wskazujący obszary, gdzie można poczynić udoskonalenia. Proponowane rozwiązania mogą być silnie zróżnicowane: od unowocześnienia sprzętu przez wyposażenie go w energooszczędne podzespoły po przeobrażenie całego procesu produkcji przez wdrożenie wydajniejszych technologii. Wiele z nich zostało już wprowadzonych – i potwierdziło swą efektywność – w zakładach produkcyjnych SKF na całym świecie.

SKF logo