Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Analiza przyczyn źródłowych (RCA) realizowana przez SKF

Analiza przyczyn źródłowych
Analiza przyczyn źródłowych (Root Cause Analysis - RCA) jest systematycznym badaniem mającym na celu identyfikację prawdziwych przyczyn występującego problemu i działań, jakie należy podjąć dla ich wyeliminowania. W tym kontekście proces i metodologia SKF RCA są wykorzystywane albo do rozwiązywania powtarzających się problemów z układem napędu w celu zapobieżenia ich skutkom, albo do identyfikacji obszarów, w jakich wymagana jest poprawa osiągów skrzyni przekładniowej.

Proces i metodologia SKF RCA obejmuje:
  • identyfikację problemu
  • wyodrębnienie i analizę problemu
  • określenie przyczyn źródłowych
  • określenie i wdrożenie działań niezbędnych dla wyeliminowania przyczyn źródłowych
  • ocenę, czy działania naprawcze zapobiegły ponownemu występowaniu problemu
SKF logo