Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy smarowania przekładni

Poddawane dużym obciążeniom łożyska i przekładnie wymagają szczególnej troski. Potrzebę tę spełnia rozwiązanie w postaci systemu obiegowego smarowania olejem, które kontroluje temperaturę przekładni oraz oddziela od oleju cząstki zanieczyszczeń, pęcherzyki powietrza, pianę i wodę. W jego ramach układ oleju pod ciśnieniem doprowadza środek smarny do niezależnie regulowanych przepływomierzy.

Tego rodzaju zindywidualizowane rozwiązania obejmują niewielkie jednostki w konfiguracji złożonej z pompy i chłodnicy, które doprowadzają do punktów smarowania właściwe ilości odpowiednio przygotowanego oleju smarowego. Stosowane w nich trwałe materiały dopilnowują, żeby nawet skrajne warunki otoczenia nie wpływały szkodliwie na funkcjonalność systemu. Rzeczywiste tempa dozowania można monitorować wzrokowo lub elektronicznie, z zastosowaniem szeregu poziomów ostrzegawczych na potrzeby utrzymania ruchu uzależnionego od stanu faktycznego.

Systemy obiegowego smarowania olejem SKF CircOil są dostępne w wielu indywidualizowanych i gotowych do użytku wersjach odpowiednich do różnego objętościowego natężenia przepływu.

SKF CircOil można stosować w warunkach zagrożenia wybuchem – w strefach do klasy 1 wg ATEX – albo w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów, takich jak norma 614 Amerykańskiego Instytutu Naftowego (API).
SKF logo