Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Automatyczne smarownice SKF ograniczają drgania i koszty konserwacji schodów ruchomych

Wyzwanie

Aby zapewnić bezpieczną i sprawną eksploatację schodów ruchomych, miasto Rotterdam współpracuje z firmą KONE, wiodącym producentem i dostawcą usług z zakresu ruchomych schodów. Działania firmy KONE polegają na prowadzeniu konserwacji schodów i zapobieganiu nieplanowanym przestojowym – podstawowy cel, który należy spełnić w przypadku ponad 100 zespołów ruchomych schodów, które pracują w miejskim systemie metra.

Podczas gdy "niewymagające smarowania" łańcuchy do napędu taśmy schodów ruchomych sprawdzają się bardzo dobrze w tych zastosowaniach, firma KONE i operatorzy metra w Rotterdamie połączyli siły, aby znaleźć oszczędne rozwiązanie obniżające poziom drgań i hałasu i poprawiające komfort jazdy. Obniżenie kosztów konserwacji, wydłużenie okresu eksploatacji i zwiększenie niezawodności to inne kluczowe cele tej współpracy.

Rozwiązanie

Konsultanci SKF zalecili zastosowanie jednopunktowej smarownicy automatycznej SKF SYSTEM 24. Smarownice SKF SYSTEM 24 dostarczają w sposób ciągły precyzyjnie odmierzone ilości środka smarnego do wyznaczonych punków smarowania, wykorzystując w tym celu napęd gazowy. Ustawienia czasowe są elastyczne i umożliwiają automatyczne smarowanie w cyklu czasowym o maksymalnej długości jednego roku. Zdolność kontrolowania i regulacji ilości dostarczanego oleju miała znaczenie krytyczne, ponieważ różne schody ruchome wymagają zastosowania różnych programów smarowania, zależnych od lokalizacji, środowiska i częstotliwości użytkowania.

W tym przypadku, zbiorniki smarownic SKF SYSTEM 24 zostały napełnione wysokiej jakości olejem SKF specjalnie opracowanym dla łańcuchów pracujących w średnich temperaturach. Smarownice SKF SYSTEM 24 zapewniły optymalne smarowanie za pomocą szczotek do oliwienia ustawionych pod precyzyjnie dobranym kątem.

Wyniki

Oprócz ograniczenia poziomu drgań i hałasu, rozwiązanie SKF SYSTEM 24 pomogło zoptymalizować środki utrzymania ruchu i ograniczyć ilość nieoczekiwanych konserwacji, podnosząc w ten sposób rentowność umowy o świadczeniu usług.

Optymalna ilość środka smarnego dostarczana przez smarownicę SKF SYSTEM 24 wyeliminowała potrzebę ręcznego smarowania urządzeń przez pracowników utrzymania ruchu, dzięki czemu udało się zapobiec nadmiernemu smarowaniu i wyciekom środka smarnego. Pozwoliło to stworzyć czystsze, bardziej przyjazne dla środowiska warunki pracy, natomiast ograniczenie ilości odpadów do utylizacji i obniżenie kosztów czyszczenia zapewniło dodatkowe oszczędności.
SKF logo