Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Układy napędowe wind

Coraz wyższe budynki i coraz ostrzejsze wymogi dotyczące sprawności energetycznej

Drapacze chmur w Szanghaju

Oba te trendy wyznaczają również nowe, ciekawe kierunki rozwoju konstrukcji i sposobów działania wind. Przykładowo, w wyższych budynkach wymagane są windy o wyższej nośności i prędkości jazdy. Dźwigi osobowe bez maszynowni (MRL) wymagają zastosowania bardziej zwartych i energooszczędnych rozwiązań.


Reagując na te trendy, producenci odchodzą od stosowania silników przekładniowych na rzecz konstrukcji bezprzekładniowych z napędem bezpośrednim. Przejście do rozwiązań bezprzekładniowych wiąże się jednak z koniecznością sprostania unikalnym wyzwaniom z zakresu konserwacji i smarowania. Ponadto, niezależnie od tego, czy ich konstrukcja jest przekładniowa czy bezprzekładniowa, windy muszą pracować cicho i bez szkody dla komfortu i bezpieczeństwa pasażerów.

Spełniaj wymagania razem z SKF

SKF może pomóc konstruktorom i operatorom zoptymalizować układy napędowe istniejących i nowych konstrukcji wind. Począwszy od modernizacji poprawiających parametry pracy napędów aż do rozwiązań ograniczających przestrzeń montażową wymaganą dla napędów bezprzekładniowych, łożyska i układy smarowania SKF mogą pomóc ograniczyć hałas i tarcie oraz poprawić sprawność energetyczną i inne parametry.

Rozwiązania

SKF logo