Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania z zakresu monitorowania stanu maszyn przeznaczone dla wind i schodów ruchomych

Coraz większe wyzwania z zakresu utrzymania ruchu

Dla operatorów wind i schodów ruchomych, zapewnienie skutecznego utrzymania ruchu jest co najmniej trudne. Wymagające wyzwania eksploatacyjne, rosnące koszty konserwacji i ograniczona ilość dostępnych godzin pracy sprawiają, że zapewnienie zoptymalizowanego utrzymania ruchu jest celem decydującym o rentowności. Wspólne potrzeby z zakresu zarządzania utrzymaniem ruchu obejmują: 
  • Poprawę wydajności utrzymania ruchu i skrócenie czasów przestoju
  • Pogłębienie wiedzy dotyczącej zasobów
  • Przewidywanie awarii i zapobieganie im
  • Planowanie utrzymania ruchu
  • Definiowanie właściwego czasu modernizacji/wymiany sprzętu
Poprzez prowadzenie planowanych działań i optymalizację operacji utrzymania ruchu, programy prognozowanego utrzymania ruchu i utrzymania ruchu bazującego na monitorowaniu stanu maszyn mogą pomóc operatorom osiągnąć te i inne cele. 

SKF może pomóc poprawić niezawodność i sprawność konserwacji

Dzięki rozległej wiedzy z zakresu techniki zastosowań i doświadczeniu w zakresie monitorowania stanu urządzeń, SKF może zaoferować szereg rozwiązań z zakresu monitorowania stanu urządzeń dla wind i schodów ruchomych.

Elastyczne i adaptowalne do specyficznych potrzeb klienta, rozwiązania SKF z zakresu monitorowania stanu urządzeń stanowią zwykle kombinację trzech usług, które mogą być również oferowane oddzielnie: Ocena i mapowanie; Sprzęt/oprogramowanie do monitorowania zasobów i gromadzenie danych; Analiza danych, weryfikacja i doskonalenie. Końcowe korzyści:
  • Ograniczenie czasu straconego przez pasażerów na skutek opóźnień (Lost Customer Hours)
  • Lepsza sprawność utrzymania ruchu
  • Większa niezawodność sprzętu
  • Pogłębiona wiedza dotycząca zasobów
  • Większa satysfakcja klienta dzięki poprawie bezpieczeństwa i zapewnieniu bardziej komfortowych warunków pracy

SKF MetroCon

SKF logo