Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System SKF MetroCon

Kiedy windy i ruchome schody zatrzymują się, wstrzymany zostaje również przepływ osób

Wstrzymany przepływ osób to kary za czas stracony przez pasażerów na skutek opóźnień (Lost Customer Hours) oraz koszty napraw i konserwacji. Opracowany dla potrzeb intensywnie eksploatowanych urządzeń do transportu bliskiego osób, system SKF MetroCon może pomóc operatorom metra ograniczyć te koszty do minimum oraz przejść od procedur konserwacji doraźnej do metod prognozowanego utrzymania ruchu.

Wydłuż czas sprawności maszyn i usprawnij przepływ osób stosując system SKF MetroCon

System SKF MetroCon może pomóc operatorom zoptymalizować konserwację urządzeń pomocniczych, przewidywać i zapobiegać awariom i obliczać najbardziej opłacalny moment na wymianę lub modernizację urządzeń. Wdrożenie lub rozszerzenie zakresu stosowania programu monitorującego może również skrócić czas stracony przez pasażerów na skutek opóźnień (Lost Customer Hours) i wydłużyć czas eksploatacji urządzeń, ograniczając w ten sposób koszty eksploatacji.

Sukces pod ziemią

System SKF MetroCon pomaga operatorom osiągać takie korzyści dla metra londyńskiego oraz zapewniać znaczące oszczędności energii i ograniczać ilość godzin przeznaczanych na konserwację urządzeń. W trzech etapach, system SKF MetroCon umożliwia operatorom wdrożenie lub doskonalenie utrzymania ruchu bazującego na monitorowaniu stanu maszyn i procedur kompleksowego zarządzania zasobami. Kluczowe korzyści:
  • Ograniczenie czasu straconego przez pasażerów na skutek opóźnień (Lost Customer Hours)
  • Skrócenie czasu nieplanowanych przestojów
  • Poprawa niezawodności
  • Lepsze planowanie utrzymania ruchu
  • Zwiększone bezpieczeństwo
  • Wydłużenie cyklu życia urządzeń
SKF logo