Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zarządzanie zasobami dźwigowymi z SKF

Kompleksowe rozwiązanie na rzecz niezawodności dźwigów

Zarządzanie zasobami dźwigowymi z SKF pomaga kierownikom do spraw utrzymania ruchu i eksploatacji pilnować, żeby maszyny dźwigowe zachowywały sprawność, a okresy międzyobsługowe i procedury konserwacyjne były zoptymalizowane. Poprzez kompleksowe podejścia do kwestii niezawodności zasobów, zarządzanie zasobami dźwigowymi z SKF koncentruje się na trzech kluczowych obszarach, które stwarzają pole dla profilaktyki czynnej w utrzymaniu ruchu uzależnionym od stanu faktycznego:
  1. analiza potrzeb klienta: Punktem wyjścia jest ocena realizowanej strategii utrzymania ruchu i zidentyfikowanie obowiązujących procedur utrzymania ruchu oraz środków kontroli wykonania i sposobów prowadzenia prac. Dopiero stąd można zmierzać w stronę usprawnień.
  2. ocena potrzeb i krytycznego znaczenia dźwigów: Analiza ta koncentruje się na zasobach dźwigowych. Rozpoznane zostaje krytyczne znaczenie głównych elementów systemów. Ocenie poddane zostają możliwe konsekwencje awarii – z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz wpływu na działalność przedsiębiorstwa.
  3. zalecenia dotyczące rozwiązań podnoszących niezawodność dźwigów: Sformułowane zostają zalecenia na rzecz poprawy niezawodności. Następuje uporządkowanie potrzeb według istotności i przyporządkowanie im procedur obsługi oraz rozwiązań technicznych, które mogłyby ograniczyć ryzyko awarii, umożliwiając przy tym podniesienie wydajności i obniżenie łącznych kosztów posiadania.
Korzyści
  • poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie
  • podniesienie niezawodności
  • obniżenie łącznych kosztów posiadania
  • polepszenie rozumienia krytycznego znaczenia zasobów
Typowe zastosowania
  • elektryczne żurawie przejezdne wykorzystywane w hutnictwie i stalownictwie
  • żurawie kontenerowe wykorzystywane w portach
SKF logo