Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy natrysku oleju SKF do przenośników łańcuchowych

Przenośniki zasilające i łańcuchowe pracują w trudnych warunkach.

System natrysku oleju SKF
Muszą wytrzymywać duże obciążenia, nieustanną pracę oraz niesprzyjające okoliczności, jakimi są ekstremalne temperatury, zanieczyszczenia i woda. Zużywanie się łańcuchów wskutek tarcia między ich elementami albo korozji wymaga regularnego wykonywania czynności serwisowych i naprawczych – albo nawet wymieniania całego łańcucha. Tego rodzaju prace utrzymaniowe zakłócają proces produkcji. Natomiast regularne, precyzyjne smarowanie pomaga minimalizować zużycie łańcuchów, a tym samym i potrzeby w zakresie obsługi technicznej i naprawy.

Pomocna dłoń SKF

Eksperci w dziedzinie smarowania łańcuchów z SKF stworzyli kompletny asortyment systemów smarowania olejem przenośników łańcuchowych. Sterowanie tymi systemami oraz ich monitorowanie można realizować z wykorzystaniem jednostek sterujących lub oprogramowania. SKF przychodzi z pomocą już na etapie planowania – i nie zaprzestaje wspierania klienta aż do przeprowadzenia rozruchu eksploatacyjnego kompletnego systemu. Korzyści płynące ze stosowania systemów natrysku oleju SKF:
  • zwiększenie mechanicznej trwałości i dostępności eksploatacyjnej łańcuchów
  • oszczędność energii wynikająca ze zmniejszenia tarcia
  • polepszenie zgodności z wymogami środowiskowymi za sprawą możliwości ścisłego kontrolowania zużycia środków smarnych
  • poprawa bezpieczeństwa operatorów dzięki ograniczeniu liczby zadań z zakresu utrzymania ruchu wykonywanych własnoręcznie
SKF logo