Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Samotoki

Utrzymuj ich ruch z pomocą SKF

Usuwanie zgorzeliny
Zależnie od położenia w zakładzie, oraz kształtu transportowanego materiału, wykorzystywane w walcowniach samotoki bywają silnie zróżnicowane pod względem konfiguracji walców. Samotoki pracują zazwyczaj w zanieczyszczonym otoczeniu. Zwłaszcza podczas walcowania na gorąco, od samotoków oczekuje się wytrzymywania wpływu obecnej wody i zgorzeliny, a także wysokich temperatur.

SKF pomaga hutom utrzymywać sprawność samotoków pomimo tak ciężkich warunków eksploatacji. Rozwiązania SKF przyczyniają się do zmniejszenia nakładów na utrzymanie ruchu i smarowanie – dopilnowują nieprzerwanego ruchu wyrobów niższym kosztem.

Rozwiązania SKF dla samotoków

SKF logo