Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły walców roboczych SKF ConRo

Kosztowne współwystępowanie szczególnych warunków

Zespół walców roboczych SKF ConRo Low
Duże obciążenia, prędkości obrotowe bliskie zeru, wyciekający smar i obecność wody – odlewanie wlewków płaskich ma miejsce w szeregu ciężkich warunków, które mogą utrudniać właściwe smarowanie oraz ograniczać trwałość eksploatacyjną i wydajność zespołów walców urządzeń do odlewania.

Niedostateczne nasmarowanie powierzchni styku elementów tocznych z bieżniami grozi stykiem metalu z metalem i przyspieszeniem zużycia. Woda chłodząca przedostająca się do wnęk łożyskowych może powodować degradację środka smarnego i korozję łożysk. Gromadzenie się smaru wymieszanego z wodą i zgorzeliną prowadzi potencjalnie do powstawania niedoskonałości powierzchni wlewków i blokowania zespołów walców.

Kompletny, całkowicie uszczelniony układ

SKF ConRo to odporny i samodzielny zespół walców o budowie modułowej: składają się na niego łożyska, uszczelnienia, oprawy, smar plastyczny, korpusy walców oraz, w razie potrzeby, połączenia wody. Wykorzystując zastrzeżony patentem węzeł uszczelniający, który chroni łożysko przed wnikaniem wody i zanieczyszczeń, SKF ConRo pomaga hutom:
  • obniżać koszty eksploatacji linii walcarek o nawet 50%
  • zwiększać trwałość eksploatacyjną walców o nawet 25%
  • podnosić niezawodność linii odlewniczych
  • skracać czas nieplanowanych przestojów
  • wyeliminować konieczność utrzymania ruchu systemu smarowania
  • drastycznie zmniejszać zużycie smaru
  • obniżać koszty przetwarzania i usuwania odpadów

Poznaj pełną gamę SKF BeyondZero

SKF logo