Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Profilaktyka czynna w utrzymaniu ruchu

Oferowany przez SKF kontrakt na profilaktykę czynną w utrzymaniu ruchu (PRM, proactive reliability maintenance) obejmuje stosowanie wzorców postępowania w zakresie prognozowanego utrzymania ruchu i wykorzystywanie innych procesów do systematycznego diagnozowania przyczyn źródłowych awarii. W dalszej kolejności SKF podejmuje działania mające na celu skuteczne przeciwdziałanie powtarzaniu się awarii. Proces obejmuje wykorzystanie wskaźników eksploatacyjnych i przeglądów operacyjnych do wdrożenia najwyższych branżowych standardów.

SKF logo