Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przegląd strategii utrzymania ruchu SKF pomaga hucie opracować strategię gwarantującą sukces

Wyzwanie

Walcownia pragnąca zoptymalizować realizowaną strategię utrzymania ruchu potrzebowała pomocy w ocenie swoich faktycznych potrzeb i ustanowieniu programu dokumentowanego utrzymania ruchu zorientowanego na niezawodność.

 

Rozwiązanie zaoferowane przez SKF

W ścisłej współpracy z personelem walcowni, doradcy SKF wskazali jako metodykę najlepszą do danego przedsięwzięcia proces SKF SRCM (zoptymalizowanego utrzymania ruchu skoncentrowanego na niezawodności). Przeglądem strategii utrzymania ruchu objęte zostały wirujące, elektryczne i pomiarowe podzespoły następujących instalacji:

  • prasy do przedkuwek pierścieniowych,
  • wielotrzpieniowej walcarki do pierścieni,
  • walcarki o matrycy osiowo zamkniętej.

Rezultat

Kierując się wynikami analizy, firma SKF uporządkowała podzespoły według istotności i zaleciła zadania z zakresu inspekcji operatorskich oraz prognozowanego utrzymania ruchu – a te ustanowiły podstawę dla programu zoptymalizowanego i dokumentowanego utrzymania ruchu, obejmującego:

  • 1 322 zadania z zakresu monitorowania stanu i prognozowanego utrzymania ruchu
  • usprawnione kontrole skalibrowania przyrządów
  • pogłębiony rejestr zasobów dla skutecznego identyfikowania kosztów i awarii
  • zestawienie priorytetów do planowania utrzymania ruchu według wyników analizy krytycznego znaczenia zasobów
  • dane na potrzeby optymalizacji zapasów części zamiennych
  • zalecenia dotyczące zmian projektowych i proceduralnych
SKF logo