Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF pomaga kopalni węgla wydłużyć okres eksploatacji łożysk przenośnika i zmniejszyć koszty eksploatacji

Wyzwanie

Odkrywkowa kopalnia węgla z 250 km przenośników miała problem z awariami powodowanymi przez zanieczyszczenie łożysk otwartych. Przenośniki transportowały surowce bez przerwy i znajdujące się w nich setki łożysk zużywały ogromne ilości smaru.

Koszty utrzymania ruchu rosły, a kopalnia ponosiła wysokie koszty smarowania i utylizacji. Aby zmniejszyć koszty i wydłużyć okresy między wymianą łożysk i zsynchronizować je z serwisami przenośników, kopalnia zwróciła się do SKF.

Rozwiązanie oferowane przez SKF

SKF zasugerował wymianę łożysk otwartych na uszczelnione łożyska baryłkowe. Za zgodą kierownictwa kopalni, SKF zainstalował uszczelnione łożyska baryłkowe, wypełnił wszystkie oprawy odpowiednim smarem i dodał uszczelnienia labiryntowe PosiTrac Plus.

Wyniki

Średni okres eksploatacji łożysk wydłużył się z dwóch do ponad czterech lat, przynosząc znaczne oszczędności na zakupie i utylizacji smaru, skracając przestoje i zwiększając wydajność.

Wydłużenie okresu eksploatacyjnego umożliwiło też kopalni synchronizację wymiany łożysk z innymi czynnościami serwisowymi, a serwisanci mogli skoncentrować się na innych czynnościach.
SKF logo