Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Analiza potrzeb klienta SKF w zakresie zarządzania smarowaniem

Analiza potrzeb klienta SKF w zakresie zarządzania zasobami
Proces analizy potrzeb klienta SKF w zakresie zarządzania smarowaniem pozwala ujawnić w realizowanych przez klienta procedurach smarowania wszelkie luki dzielące je od statusu procedur światowej klasy.

Zarządzanie smarowaniem obejmuje wszelkie czynności mające związek ze smarowaniem maszyn, w tym następujące:
 • ustanowienie strategii smarowania (co, dlaczego, gdzie i jak);
 • ustanowienie programu smarowania: dobór środków smarnych i ustalenie harmonogramów, tras, okresów, ilości oraz standardowych procedur postępowania;
 • monitorowanie stanu środka smarnego i stanu nasmarowania oraz analizę środków smarnych;
 • planowanie zasobów: personelu, narzędzi, oprogramowania i szkoleń;
 • dokumentowanie i sprawozdawczość;
 • procedury bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego;
 • zaopatrzenie w środki smarne, ich przechowywanie oraz manipulowanie nimi w zakładzie, a także gospodarowanie odpadami;
 • przejście na rozwiązania niewymagające smarowania w celu polepszenia osiągów;
 • unowocześnienie materiałów uszczelniających i stosowanych rozwiązań z zakresu uszczelnienia celem skutecznego zapobiegania wnikaniu obcych materiałów prowadzącemu do przedwczesnych awarii;
 • systemy smarowania przyczyniające się do zwiększenia precyzji oraz poprawy bezpieczeństwa operatorów;
 • nieustający rozwój.

W połączeniu z blisko stuletnim doświadczeniem, nasza niezrównanie rozległa i dogłębna wiedza stawia nas w najlepszej możliwej pozycji do wspomagania analiz programów smarowania wykorzystywanych przez naszych klientów, zarządzania nimi oraz ich optymalizowania.
SKF logo