Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Szkolenia SKF

SKF oferuje szeroką gamę szkoleń dla klientów, skierowanych zarówno do kierownictwa wyższego szczebla, jak i do personelu operatorskiego i konserwatorskiego. Szkolenia organizuje się zarówno w zakładach, bądź regionalnych centralach klientów, jak i w obiektach SKF Solution Factory.
SKF Reliability Maintenance Institute
SKF Reliability Maintenance Institute – dosłownie „instytut utrzymania ruchu zorientowanego na niezawodność” – oferuje kompleksowy zakres kursów szkoleniowych zaprojektowanych z myślą o wspomaganiu zakładów w eliminowaniu problemów z maszynami i osiąganiu maksymalnej niezawodności, oraz wydajności. Ofertę kursów skonstruowano w oparciu o stworzony przez SKF proces przepływu prac w zakresie zarządzania zasobami (AEO, asset efficiency optimization – optymalizacja wykorzystania zasobów), w sposób umożliwiający uczestnikom zdobywanie wiedzy i budowanie znajomości rzeczy na usystematyzowanej ścieżce rozwoju. Kursy dzielą się na : wprowadzające, o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaawansowane.

Kursy wprowadzające zapoznają uczestników z podstawowymi pojęciami i dają podstawowe przeszkolenie w dziedzinach takich jak łożyskowanie, smarowanie, termografia i wiele innych. Ich ukończenie jest warunkiem wstępnym dla uczestnictwa w bardziej zaawansowanych kursach prowadzonych w grupach. Kursy wprowadzające polegają na samokształceniu: odbywają się w zakładzie, za pośrednictwem stworzonej przez SKF modułowej platformy sieciowej Reliability Maintenance Institute (RMI), w drodze komputerowego interaktywnego szkolenia multimedialnego nazwanego SKF Self-Learning Tools. Moduły e-learningowe RMI są dostępne online przez całą dobę każdego dnia tygodni, z poziomu SKF @ptitude Exchange.

E-learning
SKF ma też w ofercie stale rozbudowywaną bazę kursów e-learningowych, poświęconych rozmaitym zagadnieniom. Opcja ta, dostępna z poziomu SKF @ptitude Exchange przez całą dobę każdego dnia tygodnia, pozwala uczestnikom samokształcić się we własnym tempie, w dowolnym miejscu i czasie. Uczestnicy kursów korzystają na możliwości interakcji z instruktorem za sprawą funkcji „Zapytaj eksperta”, do której dostęp uzyskać można z poziomu każdego modułu szkoleniowego. Każdemu z kursów odpowiada ponadto dedykowana dyskusyjna grupa wsparcia, gdzie uczestnicy mogą nawiązywać kontakt między sobą i ze specjalistami, co dopełnia doświadczenie nauki.
Szkolenie w grupach
Oferta SKF obejmuje ponadto szeroką paletę kursów zaspokajających ogółem wszelkie potrzeby szkoleniowe z zakresu zapewniania niezawodności i utrzymania ruchu, podzielonych na trzy kategorie: wprowadzające, o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaawansowane. Wybierz z rozwijanej listy swój kraj lub region, a poznasz miejscową ofertę i terminy szkoleń w grupach zaplanowanych w Twojej okolicy. Jeśli szukasz modułów e-learningowych, odwiedź sieciową platformę SKF Reliability Maintenance Institute.
Szkolenie produktowe
W ofercie SKF znajduje się również szereg szkoleniowych seminariów, podczas których użytkownicy zdobywają gruntowną wiedzę na temat konkretnych produktów SKF. Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych seminariach szkoleniowych, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem SKF.
SKF logo