Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przegląd strategii utrzymania ruchu

Maksymalizacja wydajności zakładu w myśl celów biznesowych

Przegląd strategii utrzymania ruchu
Oferowany przez SKF przegląd strategii utrzymania ruchu (MSR, maintenance strategy review) pomaga dopilnować, żeby utrzymanie ruchu maszyn miało miejsce w całym niezbędnym zakresie, z udziałem nieodzownego personelu, we właściwym czasie, z wykorzystaniem odpowiednich zasobów i z prawidłowych przyczyn. Zasadniczymi tego celami są ograniczanie sprzętowych szkód i strat, polepszanie dostępności i niezawodności oraz obniżanie łącznych kosztów utrzymania ruchu maszyn do produkcji żywności i napojów.

Utrzymanie ruchu zorientowane na pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnej (TPM, total productive maintenance) to japońska metodyka postulująca wcielanie kwestii utrzymania ruchu maszyn w sam proces produkcyjny, co ma na celu eliminowanie odpadów i strat w ramach wytwarzania jakościowych wyrobów. Przy możliwie jak najwyższym tempie produkcji, bez redukcji i nieplanowanych przestojów, celem jest tu podnoszenie ogólnej wydajności urządzeń (wskaźnika OEE, overall equipment effectiveness) i ograniczanie liczby sprzętowych awarii. 

Współpraca z SKF obejmująca sprzęgnięcie MSR z TPM pozwala oczekiwać:
  • ograniczenia sprzętowych szkód i strat,
  • polepszenia dostępności i niezawodności,
  • obniżenia łącznych kosztów utrzymania ruchu maszyn,
  • wdrożenia zoptymalizowanej strategii utrzymania ruchu,
  • poprawy bezpieczeństwa.

Wszystko to osiąga się poprzez skoncentrowanie prognozowanego i doraźnego utrzymania ruchu tam, gdzie przyniesie to największe korzyści, z eliminowaniem odpadów i rozwojem w pełni dokumentowanej podstawy dla ustanowienia programu utrzymania ruchu maszyn do produkcji żywności i napojów. Proces ten staje się na pewnym etapie „żywym programem” ustawicznego utrzymania ruchu.

SKF logo