Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zapewnianie niezawodności przy wsparciu operatorów (ODR)

Zapewnianie niezawodności przy wsparciu operatorów
Zapewnianie niezawodności przy wsparciu operatorów (ODR, operator-driven reliability) obejmuje praktyki w zakresie utrzymania ruchu przyswajane, zarządzane i realizowane przez operatorów. ODR obejmuje czynności serwisowe wykonywane przez operatorów oraz ich współdziałanie z działem utrzymania ruchu i innymi działami przedsiębiorstwa wpływającymi na niezawodność w całym zakładzie. Praktyki te mają zazwyczaj charakter prewencyjny i zmierzają do optymalizacji kosztów całego okresu eksploatacyjnego urządzeń, poprzez rozpoznawanie okazji do poprawy niezawodności.

Operatorzy produkcji zwykle mają kontakt z serwisem wtedy, gdy proszą o wsparcie w diagnozowaniu i usuwaniu usterek, które wykryli (co następuje najczęściej subiektywnie). Operatorzy mają styczność z serwisem także poprzez udział w działaniach związanych z zagadnieniem niezawodności – na przykład w trakcie analizy przyczyn źródłowych awarii (RCFA) lub w procesie rewizji strategii utrzymania ruchu.

Głównym celem zaangażowania operatora w utrzymanie ruchu jest polepszenie strategii wsparcia technicznego. Takie zaangażowanie pozwala im zrozumieć i spełniać swoją rolę w zapewnianiu niezawodności w całym zakładzie.

SKF jest pionierem na polu zapewniania niezawodności przy wsparciu operatorów od ponad dziesięciu lat i dysponuje całą gamą skutecznie wspomagających to produktów i usług. Zgodność z przemysłowymi standardami bezpieczeństwa oraz przepisami jest zagwarantowana przez możliwość śledzenia i rejestrowania związanych z zasobami zdarzeń i kontroli.
SKF logo