Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązanie potrójnej bariery SKF

Do pracy w warunkach silnego zanieczyszczenia SKF zaleca rozwiązanie potrójnej bariery SKF, które oddziela zanieczyszczenia od wnętrza łożyska trzystopniowo.

Rozwiązanie potrójnej bariery SKF pozwala zwiększać trwałość eksploatacyjną łożysk bez konieczności wypłukiwania zanieczyszczeń obfitymi ilościami smaru. Rozwiązanie SKF składa się z następujących elementów:

 • uszczelnione łożyska baryłkowe SKF Explorer
 • oprawy stojące SKF
 • standardowe uszczelnienia SKF typu L bądź S dla opraw SNL oraz uszczelnienia Posi-Trac Plus dla opraw SAF i SAFD
 • smar SKF LGEP 2 lub ulegający biodegradacji LGGB 2 jako bariera

Projekt sprawdzony w praktyce

Łożyska baryłkowe SKF Explorer są zdolne przenosić bardzo duże obciążenia promieniowe i duże obciążenia osiowe w układach podatnych na niewspółosiowość lub ugięcie wału. Fabryczne wypełnienie wysokiej jakości smarem i skuteczne uszczelnienia stykowe czynią te zespoły gotowymi do pracy.

Łożyska baryłkowe SKF Explorer stanowią znaczny krok naprzód pod względem najważniejszych parametrów pracy. Poddane próbom w typowych trudnych warunkach, wykazały trwałość kilkakrotnie większą od łożysk konkurencji. Dotyczy to w szczególności uszczelnionych łożysk baryłkowych SKF, w przypadku których nadzwyczajna skuteczność uszczelnienia pozostawia konkurencję daleko w tyle.
Korzyści dla producentów sprzętu oryginalnego
 • możliwość zmniejszenia wymiarów układów
 • obniżone koszty montażu
 • uproszczenie konstrukcji
 • wyeliminowanie zapotrzebowania na uszczelnienia pomocnicze
 • możliwość wydłużenia okresów gwarancyjnych
Korzyści dla klientów z rynku wtórnego
 • poprawa niezawodności i skrócenie nieplanowanych przestojów
 • zwiększona trwałość eksploatacyjna
 • zmniejszone zużycie środka smarnego
 • ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne
 • obniżenie ponoszonych kosztów utrzymania ruchu
 • wyeliminowanie zapotrzebowania na uszczelnienia pomocnicze
 • poprawa bezpieczeństwa

Uszczelnienia takonitowe SKF

Niezmiernie trudno jest – zwłaszcza w kopalniach i cementowniach – zapobiegać przedostawaniu się do wnętrza łożyskowań drobnoziarnistego takonitu i wody wykorzystywanej do zmywania pod wysokim ciśnieniem. To zadanie dla labiryntowych uszczelnień takonitowych SKF.

W połączeniu z oprawami stojącymi dzielonymi oraz uszczelnionymi łożyskami baryłkowymi marki SKF uszczelnienia takonitowe produkcji SKF stanowią pełne rozwiązanie potrójnej bariery SKF.

Modernizacja klasy łożysk SKF Explorer

Wszystkie łożyska baryłkowe SKF zostały w ostatnim czasie zmodernizowane odpowiednio do nowej klasy osiągów SKF Explorer dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stali oraz udoskonalonego procesu obróbki cieplnej. Rezultatem jest znakomite zrównoważenie twardości i odporności na obciążenia dynamiczne, umożliwiające nawet dwukrotne wydłużenie okresu eksploatacji w porównaniu z poprzednimi wersjami łożysk SKF Explorer. Zalety:
 • wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy
 • poprawa niezawodności
 • odporność na zanieczyszczenia
 • podwyższenie poziomów wydajności
 • obniżone poziomy hałasu i drgań
 • znakomita odporność na zużycie
SKF logo