Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System wspomagania decyzji SKF @ptitude pozwolił zmniejszyć koszty analizy o 70%

Problem

System wspomagania decyzji
Budowana w Hiszpanii elektrownia potrzebowała zintegrowanego systemu zapewnienia niezawodności sprzętu przesyłającego dane dotyczące parametrów stanu urządzeń pozyskiwanych on-line i off-line do systemu wspierającego procesy decyzyjne w celu poprawy niezawodności i dostępności maszyn.

Rozwiązanie oferowane przez SKF

SKF wdrożył system SKF @ptitude Decision Support dla najważniejszych instalacji ukierunkowując go na zbieranie danych dotyczących prognozowanego utrzymania ruchu i niezawodności opartej na pracy operatora, ochrony kluczowych urządzeń oraz danych procesów i analizy oleju. SKF zintegrował też program SKF @ptitude Decision Support z komputerowym systemem zarządzania utrzymaniem ruchu w zakładzie w celu przesyłania powiadomień o zleceniach wykonania prac serwisowych.

Wyniki

System SKF @ptitude Decision Support pomógł przedsiębiorstwu:
  • Skrócić czas analizy danych o 70%
  • Zmniejszyć koszty operacyjne z równoczesnym zachowaniem niezawodności sprzętu
  • Uzyskać wiedzę w zakresie obsługi i konserwacji maszyn oraz przeszkolić nowych pracowników
SKF logo