Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zaawansowane modelowanie poziomu naprężeń w łożyskach

Problem

Symulacja
Dla wiertnic ropy naftowej i gazu ziemnego łożyska silnika do pompowania szlamu wiertniczego na końcu wiertnicy posiadają bezpośredni wpływ na wydajność i niezawodność. Łożyska silnika do pompowania szlamu wiertniczego muszą wytrzymywać ekstremalne warunki pracy - nie tylko bardzo duże obciążenia osiowe i wstrząsowe, ale również ciągły kontakt ze szlamem wiertniczym o dużych właściwościach ściernych.

Rozwiązanie

Używając zaawansowanych technik modelowania i autorskiego oprogramowania, inżynierowie SKF mogli zaobserwować poziomy naprężeń w łożysku, jak również zidentyfikować i naprawić problemy dotyczące pękających pierścieni i kulek - dwóch najczęstszych problemów dla łożysk silników . Dokonane odkrycia umożliwiły im: 
  • Dokładnie określić zachowanie się łożysk
  • Przeprojektować łożysko w celu zminimalizowania naprężeń i zoptymalizowania zdolności przenoszenia obciążeń
  • Przetestować konstrukcje i materiały

Wynik

Przy użyciu testowej wiertnicy SKF inżynierowie opracowali rozwiązanie dla łożysk silnika, które zapewnia: 
  • Lepszą odporność na zużywanie się
  • Wysoką zdolność przenoszenia obciążeń
  • Optymalny rozkład obciążeń
  • Lepszą trwałość
  • Lepszą niezawodność
  • Zindywidualizowaną konstrukcję
SKF logo