Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Inspekcja połączona z oceną ryzyka (Risk Based Inspection)

Inspekcja połączona z oceną ryzyka (Risk Based Inspection)
Wiedza fachowa SKF obejmuje również określanie poziomów inspekcji połączonej z oceną ryzyka (Risk Based Inspection). W celu uzyskania wysokiej jakości wyników, analiza obejmuje: 
  • Ryzyko w kategoriach regulacyjnych
  • Konsekwencje awarii
  • Szacowanie pozostałego okresu eksploatacyjnego
  • Rozmieszczenie sprzętu
Analiza obejmuje prace antykorozyjne i optymalizację interwałów kontrolnych zgodnie z normami przemysłowymi i przepisami.

SKF logo