Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Skuteczne przeciwdziałanie awariom i zapobieganie ich powtórnemu występowaniu

Prognozowane utrzymanie ruchu

Prognozowane utrzymanie ruchu polega na wykrywaniu zmian w stanie maszyny, które mogłyby doprowadzić do awarii, i szacowaniu na tej podstawie czasu, po jakim nastąpi awaria. 

W odróżnieniu do większości programów prognozowanego utrzymania ruchu, poprzestających na wykryciu problemu i prognozie pozostałego okresu eksploatacji, rozwiązanie SKF wykorzystuje pozyskane informacje do zdiagnozowania problemu. Naszym głównym celem jest określanie zakresu profilaktyki niezbędnej do wydłużenia okresu eksploatacji maszyny.

Profilaktyka czynna w utrzymaniu ruchu

Oferowany przez SKF kontrakt na profilaktykę czynną w utrzymaniu ruchu obejmuje stosowanie wzorców postępowania w zakresie prognozowanego utrzymania ruchu i wykorzystywanie innych procesów do systematycznego diagnozowania przyczyn źródłowych awarii. W dalszej kolejności SKF podejmuje działania mające na celu skuteczne przeciwdziałanie powtarzaniu się awarii. Proces obejmuje wykorzystanie wskaźników eksploatacyjnych i przeglądów operacyjnych do wdrożenia najwyższych branżowych standardów.

Rozwiązania

SKF logo