Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Analiza potrzeb klienta SKF w zakresie produkcji żywności i napojów

Zarządzanie zasobami w zakresie produkcji napojów i żywności
Przejście na w pełni zintegrowaną, uwzględniającą niezawodność i zagrożenia strategię zarządzania zasobami ma swój początek w rzetelnym rozpoznaniu sytuacji, w jakiej przedsiębiorstwo aktualnie się znajduje, oraz wyznaczeniu punktu, w jakim znaleźć się powinno, żeby zakład produkcji żywności i napojów funkcjonował w optymalny sposób.

Przeprowadzana na linii między najważniejszymi członkami Twojej organizacji a firmą SKF,
analiza potrzeb klienta rozpoczyna się od wypełnienia złożonego z czterdziestu pytań kwestionariusza, co daje ogląd kondycji procesów utrzymania ruchu w Twoim zakładzie produkcji żywności i napojów. SKF bierze pod uwagę szereg innych, właściwych branży wzorców z zakresu utrzymania ruchu i niezawodności, by przygotować unikalną, dostosowaną do potrzeb analizę. Przekonawszy się, jak funkcjonują obecnie Twoje procesy utrzymania ruchu, możemy wspólnie wypracować plan działania pod kątem Twoich najpilniejszych wyzwań.

Analiza potrzeb klienta SKF w zakresie produkcji żywności i napojów (CNA-AM) sprzęga nasze doświadczenie na polu utrzymania ruchu, ze znajomością warunków panujących w przemyśle spożywczym, będąc w efekcie źródłem użytecznych i wskazujących dalsze działania informacji na temat wiarygodnych możliwości polepszenia osiągów Twojego zakładu.

CNA-AM bezpośrednio dostosowuje się do głównych aspektów procesu zarządzania pracą w zakresie optymalizacji wydajności zasobów (AEO), co pozwala zakładowi produkcji żywności lub napojów wytwarzać te same ilości produktów niższym kosztem – albo produkować więcej za tę samą cenę. Nasze zarządzanie zasobami w procesie AEO stwarza podstawy dla praktycznego wykorzystywania wiedzy, przestrzegania udoskonalonych wzorców postępowania i rozważnego wdrażania technologii celem uzyskania możliwie jak najwyższego zwrotu z inwestycji.
SKF logo