Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zdalne monitorowanie tradycyjnych zakładów energetycznych

Zdalny monitoring SKF
Zdalny monitoring SKF
Usługi zdalnego monitoringu SKF umożliwiają każdej firmie z dostępem do Internetu wdrożenie programu PdM w celu okresowego lub ciągłego monitoringu najważniejszych maszyn. Usługi te są idealne dla zakładów z ograniczonymi zasobami ludzkimi przeszkolonymi w technikach opartych na prognozowanym utrzymaniu ruchu, operacji z zakładami rozmieszczonymi w oddaleniu od zakładu centralnego oraz dla producentów oryginalnego wyposażenia, którzy chcą zapewniać klientom usługi o wartości dodanej. 

Dzięki usługom e-serwisu SKF można zdalnie przeglądać najnowsze dane z monitoringu stanu zakładu i przesyłać je do innych uprzednio przeszkolonych zdalnych analityków, menedżerów, inżynierów lub konsultantów. Ponadto, w dowolnym momencie można przeglądać odpowiednie dane wewnątrz lub poza zakładem, zyskując w ten sposób dodatkową elastyczność pozwalającą zwiększyć wydajność instalacji i zmniejszyć koszty utrzymania ruchu. 

SKF może zarządzać całym programem zdalnego monitoringu u klienta lub przygotować dopasowaną indywidualnie infrastrukturę jako kompletny system gotowy do użytku przez klienta.
SKF logo