Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Walce prasowe zwykłe

Wysoka dokładność obrotu przy dużych prędkościach

Łożyska walców prasowych zwykłych pracują z umiarkowanymi lub stosunkowo dużymi prędkościami, niekiedy przekraczającymi poziomy graniczne wyszczególnione w katalogu głównym SKF. Dla dopilnowania dokładności styku oraz wysokiej jakości papieru niezbędne jest utrzymywanie stałej wielkości szczeliny pomiędzy walcami prasy.

Także polerowanie niektórych walców odbywa się w trakcie ich obrotów na łożyskach. Również w tym przypadku istotna jest dokładność obrotu.

Wysoka dokładność obrotu jest bardzo ważna w przypadku dużych i szybko wirujących łożysk. Drgania łożysk niskiej jakości mogą skutkować uzyskiwaniem papieru o nierównomiernej grubości oraz przyspieszeniem zużycia filcu, a to przekłada się na wzrost kosztów utrzymania ruchu.

Pomocna dłoń SKF
Rozwiązania SKF dla walców prasowych zwykłych przyczyniają się do poprawy osiągów łożysk, zwiększenia ich trwałości eksploatacyjnej, ograniczenia do minimum kosztów utrzymania ruchu oraz uproszczenia montażu.

Rozwiązania SKF dla walców prasowych gładkich

SKF logo