Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF optymalizuje interwały serwisowe w papierni

Wyzwanie

Filce na czterech strefach docisku pras w zakładzie produkującym papier gazetowy miały zalecaną wymianę co 28 dni, jednak jeden z filców wymagał wymiany co 25 dni. Z uwagi na wysokie koszty rozruchu, wszystkie cztery filce wymieniano co 25 dni - czyli 15 zamiast 13 razy w roku. Przy koszcie jednego filca wynoszącym 35 000 dolarów i średniej stracie produkcji wynoszącej 80 000 dolarów dla jednej wymiany, roczne koszty były wysokie.

Rozwiązanie oferowane przez SKF

W celu dokładniejszego zbadania problematycznego filca, inżynierowie SKF zainstalowali dodatkowe punkty pomiarowe systemu monitorowania online stanu maszyn SKF Multilog IMx już zainstalowanego w sekcji prasowej.

Wynik

Po skoncentrowaniu monitoringu na podzespołach kluczowych dla dostępności sekcji prasowej papiernia osiągnęła interwał wymiany podzespołu co 28 dni, co dało roczne oszczędności netto rzędu 297 000 euro.

Podsumowanie zwrotu z inwestycji (ROI)
  • Koszt dodatkowej wymiany walców, łącznie z robocizną: 219 000 euro
  • Straty produkcji: 125 000 euro
  • Łączny koszt: 344 000 euro
  • Inwestycja w rozwiązanie SKF: 47 000 euro
  • Oszczędności netto: 297 000 euro
  • ROI po 12 miesiącach: 633%
SKF logo