Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SensorMount pozwala papierni zaoszczędzić 26 900 euro

Wyzwanie

SensorMount TMTM 1500
Personel do spraw utrzymania ruchu w intensywnie pracującej papierni wymieniał każdego roku średnio pięć dużych łożysk z otworem stożkowym. Posługując się typowymi narzędziami montażowymi i realizując typowe procedury, zespół montował łożyska przy pomocy nakrętek KM, kluczy udarowych i szczelinomierzy. Związane z tym koszty i czas pracy były nadmierne. Co gorsza, nieprawidłowe procedury montażu przekładały się na awaryjność łożysk w wymiarze 8% rocznie.

Rozwiązanie zaoferowane przez SKF

O pomoc przedsiębiorstwo zwróciło się do Autoryzowanego Dystrybutora SKF – a ten zasugerował SensorMount, czyli system montażu z wykorzystaniem czujników.

Rezultat

Wchodzące w skład systemu łożyska z czujnikami i nakrętki hydrauliczne pozwoliły zespołowi skrócić czasy montażu aż o 90%. Awarie łożysk wynikające ze stosowania niewłaściwych procedur montażowych zostały wyeliminowane. Przyjmując szacowaną sześcioletnią trwałość eksploatacyjną nakrętki hydraulicznej, firma SKF i papiernia wyliczyły dla okresu sześciu lat następujące oszczędności i zwrot z inwestycji (ROI):
  • Oszczędności na kosztach robocizny: 13 600 EUR
  • Oszczędności na kosztach łożysk: 22 800 EUR
  • Łączne oszczędności na częściach i robociźnie: 36 400 EUR
  • Wartość inwestycji w SensorMount: –9 500 EUR
  • Łączne oszczędności: 26 900 EUR
  • Całkowity zwrot z inwestycji: 283%
SKF logo