Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Kompleksowe rozwiązania w zakresie utrzymania ruchu (IMS)

Oferowane przez SKF „Kompleksowe rozwiązania w zakresie utrzymania ruchu” – Integrated Maintenance Solution (IMS) – to umowa partnerska biorąca za punkt odniesienia osiągi. W jej ramach SKF opracowuje i wdraża strategię zarządzania Twoimi zasobami, za sprawą której Twoja organizacja i SKF wspólnymi siłami doprowadzają do poprawy. Kontrakty IMS, indywidualizowane pod kątem unikalnych celów biznesowych i potrzeb eksploatacyjnych, obejmują zwykle ocenę sytuacji, zarządzanie zapasami, przygotowanie strategii utrzymania ruchu, profilaktykę czynną w utrzymaniu ruchu i wiele więcej.

Poprzez IMS firma SKF staje się nieodłączną częścią Twojego zespołu operacyjnego. Dostarczamy łożyska, uszczelniacze i środki smarne oraz dbamy o utrzymanie ruchu Twoich maszyn. Współpracujemy z Tobą, sprzęgając nasze bogate doświadczenie i znajomość tematu zarządzania zasobami, z wiedzą na temat maszyn wirujących i przepływowych, by obniżyć ponoszone przez Twoje przedsiębiorstwo łączne koszty posiadania zasobów.


Zalety:
  • podniesienie niezawodności i wydłużenie czasu sprawności maszyn
  • zarządzanie łącznymi kosztami posiadania i zapanowanie nad ponoszonymi kosztami utrzymania ruchu
  • unowocześnienie operacji utrzymaniowych, poprawa niezawodności i polepszenie umiejętności
  • uniknięcie nakładów kapitałowych na technologie i zapasy
  • zapewnianie wsparcia na czas i kontrolowanie kosztów związanych z utrzymaniem ruchu, naprawami oraz remontami
  • wykorzystanie inżynierskich zasobów SKF
SKF logo