Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF RCM

SKF RCM to proces utrzymania ruchu skoncentrowany na niezawodności, który pochłania mniej czasu i zasobów niż konwencjonalne programy RCM. SKF RCM skupia się na przeważających typach uszkodzeń i awarii oraz ich najistotniejszych konsekwencjach. Rezultatem są zalecenia na rzecz zapobiegania występowaniu problemów. Konsekwencje pozbawione charakteru krytycznego także podlegają ocenie, i przygotowywane są ekonomiczne strategie zorientowane na przeciwdziałanie takowym.
Do korzyści płynących z przeprowadzenia procesu SKF RCM należą:
  • optymalizacja ponoszonych kosztów utrzymania ruchu
  • podniesienie wydajności i rentowności
  • uczynienie utrzymania ruchu źródłem zysków a nie kosztów
  • traktowanie utrzymania ruchu jako strategicznego procesu
  • zmiany na lepsze w kulturze utrzymania ruchu
  • dokumentowany program utrzymania ruchu dostosowany do celów biznesowych organizacji
SKF logo