Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF WindCon

Zdalne monitorowanie w celu zyskania niezawodnego działania

System SKF WindCon umożliwia operatorom przyjęcie proaktywnego podejścia do utrzymania ruchu, co poprawia niezawodność i pozwala zmniejszyć koszty eksploatacyjne.

SKF WindCon gromadzi i analizuje dane mechaniczne, opracowuje je i dostarcza niezawodnego przeglądu osiągów, co umożliwia:
  • wydłużenie okresu pomiędzy kolejnymi odwiedzinami instalacji
  • przewidywanie awarii jeszcze przed ich wystąpieniem
  • planowanie działań z zakresu utrzymania ruchu w bardziej efektywny sposób
Ponadto system SKF WindCon posiada aprobatę towarzystwa ubezpieczeniowego Allianz oraz certyfikat Germanischer Lloyd.

Łatwy do stosowania

SKF WindCon nie wymaga żadnego specjalnego przeszkolenia ani korzystania ze specjalistycznego oprogramowania. Dane są prezentowane za pośrednictwem przeglądarki internetowej, przy czym system przedstawia zawsze najświeższe informacje.

Sieciowa wersja systemu SKF WindCon wykorzystuje WebCon – opracowany przez SKF system przechowywania danych i usług hostingowych. WebCon pomaga skrócić czas upływający od wystąpienia alarmu do wprowadzenia rozwiązania, gdyż upoważniony personel może monitorować instalację z dowolnego miejsca za pomocą komputera lub ręcznego urządzenia z dostępem do Internetu.

Usługi monitorowania przez zespół ekspertów

Chociaż system SKF WindCon jest łatwy w użyciu dla personelu technicznego farm wiatrowych, wielu użytkowników systemu SKF WindCon zleca monitorowanie i zarządzanie systemem farmy firmie SKF. Zespół inżynierów SKF realizuje te usługę za pośrednictwem Zdalnego Centrum Diagnostycznego SKF. Jest ono zlokalizowane w Hamburgu, w Niemczech i dedykowane wyłącznie monitorowaniu stanu turbin wiatrowych oraz zarządzaniu zainstalowanymi systemami.

Jeszcze większe uproszczenie utrzymania ruchu

Uproszczenie utrzymania ruchu i poprawa niezawodności, jakie zapewnia system SKF WindCon mogą być jeszcze bardziej zwiększone dzięki SKF WindLub - scentralizowanemu systemowi smarowania dla turbin wiatrowych, oferowanemu przez SKF. 

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij w niniejsze łącze.
SKF logo