Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Implementing an innovative approach to outsourcing leads to lower costs, improved service, and win-win (Wdrożenie innowacyjnego podejścia do outsourcingu prowadzące do obniżenia kosztów, poprawy jakości obsługi i sytuacji, w której wszyscy wygrywają).

Informacje o dokumencie
Data: 2011-11-14T12:03:57
Miejsce: Stany Zjednoczone
Prezenter: Kate Vitasek, Uniwersytet stanu Tennessee
Konferencja: AM2011 North America

Streszczenie

Wiele zadań związanych z outsourcingiem posiada fundamentalne wady, które uniemożliwiają przekształcenia. Uniwersytet stanu Tennessee i Siły Lotnicze Stanów Zjednoczonych jako partnerzy uczestniczyli w badaniu wiodących firm, które rzuciły wyzwanie konwencjonalnemu podejściu do outsourcingu. Autorka, wykładowca i konsultantka biznesowa Kate Vitasek jest twórczynią i wiodącą badaczką koncepcji nowego podejścia do outsourcingu, w ramach którego firmy i ich dostawcy outsourcingu wspólnie opracowują rozwiązania zwiększające wydajność, stając się wzajemnie współtwórcami swoich sukcesów. Vitasek skodyfikowała reguły zmieniające zasady gry w tej dziedzinie w swojej książce Vested Outsourcing: Five Rules that Will Transform Outsourcing (Outsourcing z osobistym zainteresowaniem: pięć reguł, które przekształcą outsourcing). Kate w swoim wystąpieniu dzieli się wynikami swoich badań i przemyśleń, a uczestnicy mogą dowiedzieć się, jak zastosować te reguły aby przemyśleć swoje własne powiązania w ramach outsourcingu i wprowadzić je na wyższy poziom poprawiając osiągane wyniki.

Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo