Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Management drive to innovative reliability strategy transforms refinery from ‘black sheep’ to ‘state of the art’ (Zarządzanie prowadzące do innowacyjnej strategii w zakresie niezawodności przekształca rafinerię z "czarnej owcy" w "najnowocześniejszy zakład")

Informacje o dokumencie
Data: 2011-11-14T12:03:57
Miejsce: Stany Zjednoczone
Prezenter: Daniel J. Statile, CMRP, Wiceprezes i Dyrektor Naczelny, NuStar Asphalt Refining LLC
Konferencja: AM2011 North America

Streszczenie

W swojej prezentacji Dan opisuje tworzenie w rafinerii wizji innowacyjnej strategii prowadzącej do strukturalnej niezawodności i usprawnień w zakresie utrzymania ruchu. Wdrożenie metodycznego podejścia do rozwoju strategii spowodowało zmiany organizacyjne, funkcjonalne i zmiany zachowań, zmieniając zakład o słabej niezawodności w jeden z najnowocześniejszych. Dan opisuje wykorzystany proces, zastosowane rozwiązania i wnioski, jakie wynikają z faktu wywołania zmian przez proces strategiczny, prowadzący do przyswojenia sobie przez organizację inicjatyw, w wyniku których doszło do poprawy wydajności.Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo