Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Understanding what is required for successful organizational change (Zrozumienie wymagań niezbędnych dla skutecznego wprowadzenia zmian organizacyjnych).

Informacje o dokumencie
Data: 2011-11-14T12:03:57
Miejsce: Stany Zjednoczone
Prezenter: Stephen J Thomas, Konsultant i autor książek z zakresu zarządzania
Konferencja: AM2011 North America

Streszczenie

Zmiany w ramach organizacji występują powszechnie w krajobrazie biznesu. Równie częste jest niepowodzenie podejmowanych wysiłków, sceptycyzm organizacyjny i brak zainteresowania dla kolejnego programu zmian towarzyszące takiemu niepowodzeniu. Częścią problemu jest brak zrozumienia, co tak naprawdę oznacza oświadczenie zarządu "W celu poprawy działania potrzebujemy zmian naszej kultury." Ta prezentacja ma służyć wyjaśnieniu nieporozumień wokół tego, jakie elementy kultury i strategii są niezbędne, jeśli chcecie z powodzeniem wprowadzić zmiany i zachować równowagę w miarę upływu czasu. Wynikiem obejrzenia prezentacji powinien być wzrost świadomości związanych z wprowadzaniem zmian oraz tego, jakie elementy należy uwzględnić, aby rezultaty przyniosły wartość dodaną.
Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo