Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Upstream oil and gas production facilities benefit when management drives a reliability program. (Zakłady wydobycia ropy i gazu korzystają gdy kierownictwo wprowadza program poprawy niezawodności.)

Informacje o dokumencie
Data: 2011-11-14T12:03:57
Miejsce: Stany Zjednoczone
Prezenter: David Leet. Rotating Equipment Technical Authority,BP Upstream
Konferencja: AM2011 North America

Streszczenie

Prezentacja omawia metody wprowadzania programu poprawy niezawodności w zakładach poszukiwania oraz wydobycia ropy i gazu. Po określeniu wymagań niezawodności dla platform przybrzeżnomorskich, definiujących sposób realizacji układów monitorowania stanu maszyn i urządzeń, sukces wprowadzania programu poprawy niezawodności zależy od wsparcia kierownictwa wyższego szczebla i odpowiedniego systemu monitorowania stanu urządzeń. Kierownictwo musi jasno zdefiniować cele oraz wprowadzić standaryzację najlepszych praktyk, prowadzącą do wyboru właściwego sprzętu, oprogramowania i szkoleń. Sukces można przypisać połączeniu działań poszczególnych platform i ułatwieniu zmian w kulturze wymaganych dla uzyskania wsparcia dla standaryzacji niezawodności. Skupienie uwagi zespołów zarządzających na tych usprawnieniach doprowadziło do redukcji kosztów i poprawy wydajności w dziedzinie poszukiwania i wydobycia ropy i gazu.
Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo