Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Odróżnianie rzeczy ważnych od nieważnych poprzez pomiar niemierzalnego

Informacje o dokumencie
Data: 2013-05-20T13:00:00
Miejsce: Stany Zjednoczone
Prezenter: RGary Furman, pracownik naukowy, NALCO an Ecolab Company
Konferencja: AM2013 North America
Gary Furman

Streszczenie

Na swoim obecnym stanowisku w Nalco Gary jest odpowiedzialny za badania i rozwój nowych produktów z segmentu serwetek i ręczników papierowych w branży papierniczej.  Ostatnie 24 lata pracował w Nalco na różnych stanowiskach badawczych, z jednym wyjątkiem, którym był marketing.  Obszary zainteresowania Gary’ego odnośnie zastosowań papierniczych dotyczą środków marszczących, dodatków wzmacniających, zmiękczaczy, środków absorpcyjnych, środków zatrzymujących, środków odwadniających i środków sklejających.  Jest wynalazcą 16 patentów amerykańskich i autorem lub współautorem 36 artykułów i prezentacji opublikowanych w magazynach naukowych i branżowych lub prezentowanych na konferencjach technicznych.  Gary uzyskał licencjat z chemii w Lebanon Valley College, a stopień magistra i doktorat w Instytucie Chemii Papieru w Appleton, WI.  Gary jest również członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Chemicznego i TAPPI.


Wprowadź kod promocyjny.

Access instructions

You need only to be registered and logged in to view these presentations
SKF logo