Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Historia o niezawodnej inżynierii

Informacje o dokumencie
Data: 2013-06-12T13:00:00
Miejsce: Warszawa, IN
Prezenter: Dr Simon Powles, dyrektor ds. zasobów grupy, RES Ltd.
Konferencja: SKF 8th Annual Wind Farm Management Conference

Streszczenie

Poprawa dostępności oraz zmniejszenie kosztów bieżących z równoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa stanowi podstawową funkcję każdego rozważnego operatora. Firma RES jest właścicielem farm wiatrowych z całego świata i zarządza i obsługuje farmy należące do niezależnych właścicieli. Przez lata działalności firma stworzyła zestaw narzędzi mających na celu usprawnienie diagnostyki zasobów przy użyciu danych SCADA i czujników zewnętrznych. Umożliwia to wykrywanie awarii w ich początkowej fazie, określanie trendów wydajnościowych i zapewnienie ciągłej zgodności z przepisami. Wszystko to razem prowadzi do zmniejszenia liczby przestojów i zmniejszenia kosztów napraw, wzrostu dochodów i profitów z zasobów operacyjnych. Nazywamy to inżynierią niezawodności (Reliability Engineering).

Wprowadź kod promocyjny.

Access instructions

To gain access to the presentations from this conference you need to be registered and logged in.
SKF logo