Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rola energetyki wiatrowej w transformacji sektora energetycznego

Informacje o dokumencie
Data: Jun 3-4, 2014
Miejsce: Berlin
Prezenter: Justin Wu, Bloomberg New Energy Finance
Konferencja: SKF 9th Annual Wind Farm Management Conference

Prelekcja inauguracyjna

Na przestrzeni minionej dekady w sektorze energetycznym zaszły liczne zmiany związane z szybkim rozwojem energetyki wiatrowej i wykorzystania innych odnawialnych źródeł energii. W prezentacji omówiono główne tendencje oraz rolę, jaką w przyszłości odgrywać będzie energetyka wiatrowa.

Wprowadź kod promocyjny.

Dostęp do tych prezentacji przysługuje obecnie jedynie uczestnikom konferencji.

Jeżeli uczestniczyłeś w tym wydarzeniu, możesz uzyskać dostęp do materiałów w sposób opisany poniżej. 

  • Rejestracja i logowanie
  • Kliknij łącze „Promotion Codes” („Kody promocyjne”) w lewym panelu nawigacyjnym strony Knowledge Centre (Centrum wiedzy).
  • Wprowadź kod otrzymany od organizatorów konferencji; pamiętaj, że wielkość liter ma znaczenie.

Jednokrotne wykonanie tej czynności zapewni Ci dostęp do wszystkich prezentacji. Przy kolejnych odwiedzinach na stronie konieczne będzie jedynie logowanie.
SKF logo