Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Inżynieria odwrotna – doświadczenia z przemysłu lotniczego

Informacje o dokumencie
Data: Jun 3-4, 2014
Miejsce: Berlin
Prezenter: Gunnar Andersson, Kierownik ds. Szkolenia Technicznego, SAS
Konferencja: SKF 9th Annual Wind Farm Management Conference

Streszczenie

Przemysł lotniczy i energetyka wiatrowa mają wiele wspólnego: w obu branżach dąży się do oswojenia i wykorzystania aerodynamiki. Nowoczesne lotnictwo od samego początku miało w tym względzie przewagę, która wynikła z szybkiego postępu odnotowanego w okresie wojen światowych. Pobudki do pracy nad rozwojem nowoczesnej energetyki wiatrowej pojawiły się dopiero w związku z wybuchem kryzysu naftowego w latach 70. Przemysł lotniczy miał na rozwój znacznie więcej czasu; zdążył przejść transformację od produktu ekskluzywnego do towaru powszechnego w warunkach silnej, globalnej presji cenowej. Do cech wspólnych dla obu branż należą wysokie koszty utrzymania sprzętu oraz duże straty związane z jego niesprawnością. Zarówno samoloty, jak i turbiny wiatrowe produkuje się w stosunkowo krótkich seriach i licznych wersjach. Jednym z krytycznych aspektów jest konieczność sprawnego pozyskiwania części zamiennych – zwłaszcza w przypadku starzejącej się floty. Jaka nauka płynie dla sektora energetyki wiatrowej ze strategii rozwoju i zaopatrzenia stosowanych w przemyśle lotniczym?

Wprowadź kod promocyjny.

Dostęp do tych prezentacji przysługuje obecnie jedynie uczestnikom konferencji.

Jeżeli uczestniczyłeś w tym wydarzeniu, możesz uzyskać dostęp do materiałów w sposób opisany poniżej. 

  • Rejestracja i logowanie
  • Kliknij łącze „Promotion Codes” („Kody promocyjne”) w lewym panelu nawigacyjnym strony Knowledge Centre (Centrum wiedzy).
  • Wprowadź kod otrzymany od organizatorów konferencji; pamiętaj, że wielkość liter ma znaczenie.

Jednokrotne wykonanie tej czynności zapewni Ci dostęp do wszystkich prezentacji. Przy kolejnych odwiedzinach na stronie konieczne będzie jedynie logowanie.
SKF logo