Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Gamesa Services

Informacje o dokumencie
Data: Jun 3-4, 2014
Miejsce: Berlin
Prezenter: Christian Jourdain, Kierownik Działu Promocji i Komunikacji Serwisu, Gamesa
Konferencja: SKF 9th Annual Wind Farm Management Conference

Streszczenie

W Europie – w przeciwieństwie do reszty świata – powszechne jest systematyczne przeciwstawianie producentów niezależnym usługodawcom (ISP). Firma Gamesa przełamała ten schemat przed dziewiętnastoma laty, nawiązując z klientami i niezależnymi usługodawcami współpracę zorientowaną na obsługę turbin wiatrowych szeregu marek i modernizowanie ich odpowiednio do najnowszych technologii z wykorzystaniem miejscowych zasobów siły roboczej. Producent musi stosować spójną strategię dopuszczającą zróżnicowanie modelów biznesowych: działać na tyle elastycznie, aby oferować nie jedno rozwiązanie na cały świat, ale tyle opcji, ile wymagają poszczególne farmy, turbiny, ich wiek i strategie klientów.

Wprowadź kod promocyjny.

Dostęp do tych prezentacji przysługuje obecnie jedynie uczestnikom konferencji.

Jeżeli uczestniczyłeś w tym wydarzeniu, możesz uzyskać dostęp do materiałów w sposób opisany poniżej. 

  • Rejestracja i logowanie
  • Kliknij łącze „Promotion Codes” („Kody promocyjne”) w lewym panelu nawigacyjnym strony Knowledge Centre (Centrum wiedzy).
  • Wprowadź kod otrzymany od organizatorów konferencji; pamiętaj, że wielkość liter ma znaczenie.

Jednokrotne wykonanie tej czynności zapewni Ci dostęp do wszystkich prezentacji. Przy kolejnych odwiedzinach na stronie konieczne będzie jedynie logowanie.
SKF logo