Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zarządzanie wartością

Informacje o dokumencie
Data: Jun 3-4, 2014
Miejsce: Berlin
Prezenter: Todd C. Snelgrove, Dyrektor Globalny ds. Zarządzania Wartością, SKF
Konferencja: SKF 9th Annual Wind Farm Management Conference

Streszczenie

Producenci turbin i operatorzy farm wiatrowych nieustannie poszukują sposobów na poprawę zrównoważonego rozwoju, zwiększenie zyskowności i obniżenie kosztów działalności. Najkrótsza do tego droga prowadzi przez zrozumienie istoty całkowitego kosztu utrzymania (TCO) przedsiębiorstwa. Zespoły odpowiedzialne za zaopatrzenie, utrzymanie ruchu, obsługę i dopilnowywanie niezawodności należy postrzegać jako inwestycje, a nie źródła kosztów. Muszą one współpracować w celu osiągania przez spółkę przynajmniej minimalnych wymaganych wyników finansowych. Naucz się obniżać i rozumieć ponoszone koszty na drodze pomiaru i negocjowania całkowitego kosztu utrzymania przedsiębiorstwa. Poznaj nowe związane z tym strategie, techniki i metodologie. Przekonaj się, dlaczego i w jaki sposób przedsiębiorstwa przemysłowe kierujące się przy zakupie realną wartością odnotowują o 35% większe zyski niż pozostałe spółki.

Wprowadź kod promocyjny.

Dostęp do tych prezentacji przysługuje obecnie jedynie uczestnikom konferencji.

Jeżeli uczestniczyłeś w tym wydarzeniu, możesz uzyskać dostęp do materiałów w sposób opisany poniżej. 

  • Rejestracja i logowanie
  • Kliknij łącze „Promotion Codes” („Kody promocyjne”) w lewym panelu nawigacyjnym strony Knowledge Centre (Centrum wiedzy).
  • Wprowadź kod otrzymany od organizatorów konferencji; pamiętaj, że wielkość liter ma znaczenie.

Jednokrotne wykonanie tej czynności zapewni Ci dostęp do wszystkich prezentacji. Przy kolejnych odwiedzinach na stronie konieczne będzie jedynie logowanie.
SKF logo