Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Punkt widzenia producenta turbin

Informacje o dokumencie
Data: Jun 3-4, 2014
Miejsce: Berlin
Prezenter: Henrik Baek Joergensen
Konferencja: SKF 9th Annual Wind Farm Management Conference

Streszczenie

Prezentacja zarysowuje perspektywę globalnego i europejskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej. Porusza kluczowe dla branży kwestie: kosztów pozyskiwania energii, czynników wpływających na koniunkturę oraz dynamiki rynku. Skoncentrowano się przede wszystkim na łańcuchu zaopatrzenia morskiej energetyki wiatrowej, jego dojrzałości oraz czynnikach kluczowych dla powodzenia działalności poddostawców.

Wprowadź kod promocyjny.

Dostęp do tych prezentacji przysługuje obecnie jedynie uczestnikom konferencji.

Jeżeli uczestniczyłeś w tym wydarzeniu, możesz uzyskać dostęp do materiałów w sposób opisany poniżej. 

  • Rejestracja i logowanie
  • Kliknij łącze „Promotion Codes” („Kody promocyjne”) w lewym panelu nawigacyjnym strony Knowledge Centre (Centrum wiedzy).
  • Wprowadź kod otrzymany od organizatorów konferencji; pamiętaj, że wielkość liter ma znaczenie.

Jednokrotne wykonanie tej czynności zapewni Ci dostęp do wszystkich prezentacji. Przy kolejnych odwiedzinach na stronie konieczne będzie jedynie logowanie.
SKF logo