Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Kalkulator inżynierski SKF

Informacje o dokumencie
Język: Angielski
Format: Aplikacja internetowa
Platforma produktowa: Łożyska, zespoły i oprawy łożyskowe
Kalkulator inżynierski SKF

Użyj tego bezpłatnego, dostępnego on-line narzędzia do obliczeń wymaganych przy rozwiązywaniu typowych problemów inżynierskich z zakresu utrzymania ruchu.

Kalkulator częstotliwości
Analiza drgań maszyn wirujących stanowi powszechnie stosowaną praktykę w programach prognozowanego utrzymania ruchu. Wskazuje ona, czy wszystkie podzespoły są w dobrym stanie, czy też należy podejrzewać występowanie jakichś anomalii. Po wykonaniu pomiarów drgań interpretowane są widma częstotliwościowe drgań. Program zawiera dane na temat częstotliwości drgań typowych podzespołów maszyn wirujących, co wspomaga analizę widma częstotliwości.

Radial O-ring Selector (Selektor uszczelek O-ring)
Ten kalkulator umożliwia wyznaczenie zalecanej średnicy wewnętrznej uszczelki O-ring oraz zakresu średnic przekroju pasujących do rowka o danych wymiarach i zakresie tolerancji w uszczelnieniach radialnych.

Power Transmission Calculator (Kalkulator transmisji mocy)
Transmisja mocy polega na przeniesieniu energii z miejsca jej wytwarzania do miejsca, w którym zostaje ona wykorzystana do wykonania pracy użytecznej. Ten zestaw kalkulatorów przelicza wiele wielkości, od koni mechanicznych po momenty bezwładności i jest przeznaczony do ogólnych zastosowań inżynierskich. W sprawie możliwości przeprowadzania określonych obliczeń i wymagań dotyczących produktu należy się skontaktować z producentem urządzeń.

Rotor Balance Tolerance (Tolerancja wyważenia wirnika)
Kalkulator wykorzystywany przy wyważaniu wirnika w warunkach warsztatowych, na maszynie do wyważania dynamicznego.
Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo