Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Sieci wartości a zrównoważony rozwój – nowe metody wspólnej pracy nad nowatorskimi rozwiązaniami

shutterstock_64058722
shutterstock_145665914
shutterstock_89543389
Podejmowanie wielkich wyzwań zrównoważonego rozwoju – związanych ze zmianami klimatycznymi, niedostatkiem zasobów czy ubóstwem – wymaga nowych sposobów myślenia i wzorców postępowania. Coraz wyraźniej widać, że w praktyce niezupełnie sprawdza się dotychczasowe podejście, w którego ramach przedsiębiorcy, rządy i inne podmioty usiłowały rozwiązywać powiązane problemy niezależnie od siebie.

Znajdowanie odpowiednich rozwiązań wymaga systemowych zmian oraz innowacji pod wieloma względami i w licznych organizacjach, a najważniejsza może być przy tym synchronizacja działań. Z tego powodu powstają tak zwane „sieci wartości”, których zadaniem jest skupianie wszystkich stron zainteresowanych określonymi kwestiami.

Jedną z takich sieci stworzyła Grupa Volvo; nadano jej nazwę Construction Climate Challenge. Inicjatywa ta zespala przedsiębiorstwa ze wszystkich ogniw łańcucha wartości, rządy, aktywistów działających na rzecz ochrony środowiska oraz dysponujących odpowiednim potencjałem naukowców – w taki czy inny sposób – z myślą o redukowaniu wpływu gazów cieplarnianych na środowisko zbudowane. Firma SKF została zaproszona do współuczestnictwa w przedsięwzięciu w każdym aspekcie – od pozyskiwania surowców, przez inżynierię i konstrukcję, po rozbiórkę i utylizację – i włączyła się w jego realizację tuż przed nastaniem lata.

Do zasadniczego przekazu sformułowanego w ramach oficjalnego rozpoczęcia projektu odniósł się Rob Jenkinson, dyrektor działu zrównoważonej działalności korporacyjnej SKF: „Nie ulega wątpliwości, że na przestrzeni najbliższego ćwierćwiecza, wraz z dalszym wzrostem populacji miast, nastąpią inwestycje w środowisko zbudowane o niespotykanej dotąd skali. Jeśli będzie się to odbywać przyjętymi sposobami, skażemy się na niezrównoważoną przyszłość. Ale jeżeli zapoczątkujemy zmiany i utrzymamy właściwy kurs, inwestycje te przełożą się znacząco na życie w zrównoważonym, niskoemisyjnym i energooszczędnym świecie. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne są innowacje i poprawa na każdym polu: od produkcji cementu, przez konstruowanie maszyn budowlanych, po tworzenie systemów szybkiego transportu. Wszystko to zarazem stwarza firmie SKF ogromną szansę, by przyczynić się do pomyślnej transformacji.”

Kluczowe postanowienia Construction Climate Challenge dotyczą działalności badawczej i koncentrują się na następujących czterech podstawowych obszarach:
  • Sprawność energetyczna
  • Czynniki wspierające zmianę i nowatorstwo
  • Obiegowe modele biznesowe
  • Wschodzące technologie zrównoważone
W rozwoju produktów i rozwiązań z oferty SKF BeyondZero kładzie się nacisk na umożliwianie klientom ze wszystkich branż i gałęzi przemysłu wspomagania przemian zorientowanych na zrównoważoną i przyjazną środowisku przyszłość. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobów, jakimi SKF stara się przyspieszać te przemiany, odwiedź stronę internetową beyondzero.com.
SKF logo