Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Komitet nominacyjny AB SKF dla Walnego Zgromadzenia w 2014 r.

2013 wrzesień 25, 09:00 CEST

Göteborg, 25 września 2013 r.: Zgodnie z uchwałą podjętą podczas Walnego Zgromadzenia AB SKF w dniu 26 kwietnia 2013 r., zostali ogłoszeni przedstawiciele czterech największych akcjonariuszy według liczby głosów, którzy razem z Przewodniczącym Rady Nadzorczej wejdą w skład Komitetu Nominacyjnego odpowiedzialnego za przygotowanie Walnego Zgromadzenia w 2014 roku.

Przedstawiciele:

Claes Dahlbäck, Foundation Asset Management
Ramsay Brufer, Alecta
Caroline af Ugglas, Skandia Liv
Anders Algotsson, AFA Försäkring

Walne Zgromadzenie AB SKF odbędzie się w Gothenburgu w Szwecji, w piątek, 28 marca 2014 roku.

Akcjonariusze, którzy chcą przedłożyć propozycje dla członków Zarządu AB SKF, Przewodniczącego Zarządu, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub Komitetu Nominacyjnego odpowiedzialnego za przygotowanie Walnego Zgromadzenia w 2015 roku, mogą, przynajmniej na dwa miesiące przed Walnym Zgromadzeniem 2014, zwrócić się z tym do Przewodniczącego Zarządu AB SKF za pośrednictwem poczty e-mail:

chairman@skf.com

lub do jednego z przedstawicieli pod adresem:

claes@rafsnas.se
ramsay.brufer@alecta.com
caroline.af.ugglas@skandia.se
anders.algotsson@afaforsakring.se

Aktiebolaget SKF
(publ.)


W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Infolinia dla mediów: +46 31 337 2400
Relacje z mediami: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Relacje z inwestorami: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, mechatroniki, systemów smarowania i usług obejmujących wsparcie techniczne, usługi utrzymania ruchu i zapewnienia niezawodności, konsultacje techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. Roczna sprzedaż w roku 2012 wyniosła 64 575 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 46 775. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.

SKF logo